Gå til sidens indhold
 

Øget livskvalitet for voksne og ældre borgere med handicap

Borgere med handicap bliver udfordret på livskvaliteten. Der skal mere til for at trives fysisk, psykisk og socialt. Aarhus Kommune har såvel en Handicappolitik - Aarhus for alle, som en Sundhedspolitik - Sammen om sundhed, som sætter visioner og mål for, hvordan borgere med handicap bedst muligt kan leve og bo i Aarhus. Begge tager afsæt i vores viden om, at øget livskvalitet giver øget livskraft og livsglæde. Det gør igen, at man som borger i højere grad selv tager aktivt del i hverdagen - med den hjælp, der er nødvendig fra andre.

Vi følger visionen i Kommune Forfra om at velfærdsopgaverne er et fælles ansvar, og at samarbejdet sker på tværs. Roller og opgaver er nytænkt, og borgerperspektivet er gennemgående, fordi borgerdialoger har vist, at borgerne ønsker større mulighed for selvbestemmelse og ansvar. Tesen er, at flere velfærdsopgaver kan flyttes til civilsamfundet.

I de kommende år vil vi se en kraftig stigning i antallet af ældre borgere med handicap. Vi lever alle længere, hvilket betyder såvel flere gode, som flere dårlige leveår og flere forskellige behov for pleje og praktisk hjælp. Merudgifterne til borgere med handicap er derfor stærkt stigende.

 

 

Vi har i opstartsfasen lokaliseret behov for nyt og bedre samarbejde på tværs:

  • Mellem Magistraten for Sundhed og Omsorg (MSO) og Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB), og på tværs af kommune, hospital og psykiatri, så tid og ressourcer ikke forsvinder i systemet og aldrig bliver til gavn for borgerne. Der er et særligt behov for at finde plads til udsatte borgere, når de i perioder er syge og mere svage.
  • Mellem borgere med handicap, deres pårørende og de ansatte i kommune og region. Der er et særligt behov for at forbedre visitation af hjælpemidler.
  • Mellem borgere, der har et behov, men ikke benytter de sundhedsfremmende tilbud, deres pårørende og de ansatte.
  • Mellem kommune og foreninger, som er tæt på borgere med handicap. Der er et særligt behov for at øge livskvaliteten for yngre beboere på plejehjem.
  • Mellem borgere med handicap, MSO og MSB om øget livskvalitet i overgangen til folkepension.

 

 

Med afsæt i behovene gennemfører vi flere eksperimenter for at finde nye måder at løse opgaverne på fremover.

 

Indsatsen består samlet af tre byrådsbesluttede koncepter og tre øvrige eksperimenter – visualiseret her:

 

 

 

Kontakt

Mette Taarsted Soelberg

Innovationskonsulent

Sundhed og Omsorg

Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C

Mobil: 29204439

E-mail: 

 

Kontakt

Kirsten Engholm Jensen

Projektleder for Øget livskvalitet for voksne og ældre borgere med handicap

Sundhed og Omsorg

Pt. udlånt

 
 
 

Opdateret: 18.7.2017

Afdeling:

Send kommentar:   Innovation i Aarhus

Telefon: 23 32 82 04

 
 
 

Tip en ven

Her kan du tippe en ven om siden

CAPTCHA
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code